Cultuur

Sopogo besteedt vanaf schooljaar 2016-2017 extra veel aandacht aan cultuureducatie. Dat is mogelijk door een subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen hun individuele talenten ontwikkelen.

Daarnaast vinden we dat elk kind zich breed moet kunnen ontwikkelen op het gebied van kunst en cultuur. Om dit te realiseren is er een raamwerk opgezet, gebaseerd op kerndoelen en doorgaande leerlijnen.

Het raamwerk bestaat uit de onderdelen: cultureel erfgoedbeeldendmuziekdansdrama, media en literatuur.

Met de toegekende subsidie kunnen wij dit raamwerk verder inhoud geven.

De belangrijkste punten uit het plan zijn:

  • Iedere leerling krijgt kunst- en cultuurlessen van een vakdocent aangeboden.
  • Professionalisering van leerkrachten door co-teaching met vakdocenten, collegiale ondersteuning en intervisie.
    Nieuwe methodes en materialen  zullen aangeschaft gaan worden.
  • Integratie van cultuuronderwijs naar bestaande vakken en verbanden tussen goed burgerschap, ontdekkend en onderzoekend leren en 21st century skills.
  • Pilot  “werken met een leerling portfolio”.

Kortom SOPOGO investeert de komende 2 jaar samen met, liefst regionale, vakdocenten en culturele partners veel in cultuureducatie.

Mirian Zimmerman, zelf leerkracht en beeldend kunstenaar,  is onze boven schoolse cultuurcoördinator.

Na 2 jaar stopt het natuurlijk niet. Leerlingen van groep 7 en 8 kunnen zich dan verder gaan ontwikkelen in talentenklassen.

Actueel nieuws

Test bericht 2

lees meer

Test bericht 1

lees meer

Hallo wereld.

lees meer